Offer

Wydarzenia w językach obcych

Szukając oferty kulturalnej i artystycznej, spostrzegłyśmy deficyt wydarzeń w językach obcych lub z ich elementami. Języki: angielski, francuski, hiszpański, a także język muzyki są dla nas ważnymi przestrzeniami, dlatego włączyłyśmy je do zajęć z naszej oferty. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta mieli równomierny dostęp do kultury. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w języku polskim, jak i zajęcia w językach obcych skierowane do obcokrajowców i Polaków. Jako zaangażowane humanistki stawiamy na jakość i efektywność prowadzonych przez nas aktywności.

Warsztaty

Organizujemy warsztaty teoretyczno-praktyczne w zakresie szeroko pojętej sztuki (historia sztuki, filozofia, estetyka, fotografia, animacja kulturowa), storytellingu, języków (angielski, hiszpański, francuski), improwizacji (teatralnej i muzyczno-ruchowej).

Inne aktywności i wydarzenia

Gry miejskie, spacery tematyczne, wydarzenia interdyscyplinarne (dyskusje, wykłady, debaty wokół sztuki – również z elementami języków obcych, i wielu innych obszarów) spotkania integracyjne i reintegracji społecznej (uwzględniające bieżące problemy w przestrzeni publicznej, architekturę miasta, rewitalizację tkanki miejskiej, działania proekologiczne, uwrażliwianie na estetykę).
Tworzymy też materiały edukacyjne w formie papierowej oraz nagrania.

Ze względu na szeroki zakres działań zachęcamy do kontaktu w celu uwzględnienia Państwa indywidualnych potrzeb. Zależy nam, aby partnerzy i klienci czuli zaangażowanie oraz unikatowość proponowanych rozwiązań. Czekamy na kolejne wyzwania!