logowhite
grupa.arternatywa@gmail.com

+48 507 244 980

KRS: 0000822267

Nr konta bankowego: 90 1140 2004 0000 3302 7965 5028

 • en
 • Nadchodzące...

  Festiwal Spadającego Liścia

  KIEDY: 13-11-2021

  START: 12:00

  MIEJSCE: Łódź, Park Skrzywana

  DLA KOGO: Dla mieszkańców Górnej i okolic

  ғᴇsᴛɪᴡᴀʟ sᴘᴀᴅᴀᴊᴀ̨ᴄᴇɢᴏ ʟɪśᴄɪᴀ

  to jednodniowe mini-święto, mające na celu ukazanie łodzianom barwnego oblicza jesieni, poprzez wspólne wykorzystanie potencjału kulturalnego i historycznego Parku Skrzywana i jego okolic.
  Polegać będzie na współtworzeniu przestrzeni z mieszkańcami dzielnicy Górna, którzy swoją obecnością i wkładem ożywią do tej pory zaniedbany i zapomniany rejon Łodzi.
  W parku pojawi się instalacja świetlna ożywiająca po zmroku przestrzeń listopadowego parku Skrzywana.
  Z postindustrialnych „odpadków” planujemy zbudować infrastrukturę wypoczynkową. Szpule po kablach zamienią się w stoliczki, z palet zrobimy siedziska.

  ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ғᴇsᴛɪᴡᴀʟᴜ:
  * ʟɪsᴛʏ ɴᴀ ʟɪśᴄɪᴀᴄʜ – międzypokoleniowe warsztaty z pisania listów, tekstów czy wierszy na ususzonych liściach zebranych w parku im. Skrzywana (prowadzenie: Karolina Karolak i Ada Słowikowska).
  * ᴡɪᴇᴄᴢɴʏ ʟɪśᴄ́ – akcja artystyczna polegająca na zatopieniu wybranych “listów na liściach” w żywicy i utworzeniu instalacji artystycznej w przestrzeni parku
  (prowadzenie: Karolina Karolak);
  * ᴅᴢɪᴋᴀ ᴋᴜᴄʜɴɪᴀ ʀᴏśʟɪɴɴᴀ: ʟɪśᴄɪᴇ, ᴋᴏʀᴢᴇɴɪᴇ, ᴌᴏᴅʏɢɪ – międzypokoleniowy warsztat kulinarny z zastosowania dzikich roślin jadalnych (prowadzenie: Adrian Gałązka);
  * ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛ ᴍᴜᴢʏᴋɪ ɪᴍᴘʀᴏᴡɪᴢᴏᴡᴀɴᴇᴊ (wykonanie: Ada Słowikowska);
  * ᴅʏɴɪᴏ-ᴘʟᴀsᴛʏᴋᴀ – zajęcia animacyjne dla dzieci z nadawania artystycznej formy przy użyciu dyni. Miąższ z dyni zostanie wykorzystany w warsztatach kulinarnych (prowadzenie: Sonia Szechowska);
  * ᴊᴇsɪᴇɴɴʏ ᴘɪᴋɴɪᴋ – termosy z ciepłą herbatą, punkt z foodtruckami – zaproszenie dla lokalnej gastronomii do zatrzymania się przy parku, ciepłe napoje, jedzenie, ustawienie parasoli grzewczych (gazowych).

  Zadanie „Mikrogranty miejskie” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z Budżetu Miasta Łodzi.

  https://fb.me/e/1ifmnt4co

  ——

  FESTIVAL OF A FALLING LEAF

  is a one-day mini-festival aimed at showing the inhabitants of Lodz the colorful face of autumn by jointly using the cultural and historical potential of Skrzywana Park and its surroundings.
  It will consist in co-creating space with the residents of the Górna district, who with their presence and contribution will revive the so far neglected and forgotten area of ​​Łódź.
  A lighting installation will be installed in the park, which will enliven the space of the November Skrzywana Park after dark.
  We plan to build a leisure infrastructure from post-industrial „waste”. The cable spools will turn into tables, and we’ll turn pallets into seats.

  ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ:
  * ʟɪsᴛʏ ɴᴀ ʟɪśᴄɪᴀᴄʜ – intergenerational workshops on writing letters, texts or poems on dried leaves collected in the park. Skrzywana (hosted by Karolina Karolak and Ada Słowikowska).
  * ᴡɪᴇᴄᴢɴʏ ʟɪśᴄ́ – artistic action consisting in sinking selected „letters on leaves” in resin and creating an artistic installation in the park space
  (hosted by Karolina Karolak);
  * ᴅᴢɪᴋᴀ ᴋᴜᴄʜɴɪᴀ ʀᴏśʟɪɴɴᴀ: ʟɪśᴄɪᴇ, ᴋᴏʀᴢᴇɴɪᴇ, ᴌᴏᴅʏɢɪ – intergenerational culinary workshop on the use of wild edible plants (led by Adrian Gałązka);
  * ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛ ᴍᴜᴢʏᴋɪ ɪᴍᴘʀᴏᴡɪᴢᴏᴡᴀɴᴇᴊ (performed by: Ada Słowikowska);
  * ᴅʏɴɪᴏ-ᴘʟᴀsᴛʏᴋᴀ – pumpkin decoration activities for children. Pumpkin flesh will be used in culinary workshops (led by Sonia Szechowska);
  * ᴊᴇsɪᴇɴɴʏ ᴘɪᴋɴɪᴋ – food truck point, hot drinks, food, setting of heating (gas) umbrellas.

  The „Urban microgrants” task is implemented thanks to co-financing from the Budget of the City of Łódź.

  https://fb.me/e/1ifmnt4co

  Już się odbyły...

  Strona rozbudowana w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny