logowhite
grupa.arternatywa@gmail.com

+48 507 244 980

KRS: 0000822267

Nr konta bankowego: 90 1140 2004 0000 3302 7965 5028

 • en
 • Nadchodzące...

  Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks

  KIEDY: 30-07-2021

  KIEDY: 30-07-2021

  START: 17:00

  MIEJSCE: K I P I S Z

  DLA KOGO: Dla chcących ćwiczyć swój angielski

  [event in English – description below]

  —————————————————-

  To nie jest typowa lekcja języka angielskiego!

  Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks to spotkania dla chcących w niebanalny sposób konwersować w języku angielskim.

  Tworzymy otwartą przestrzeń do wymiany idei, myśli i doświadczeń w gronie sprzyjających sobie osób. W duchu akceptacji i poszanowania różnorodności poglądów i tradycji, będziemy dyskutować na tematy kulturowo-społeczne. Nie zabraknie elementów związanych ze specyfiką naszego miasta Łodzi. Projekt ma na celu interdyscyplinarne podejście do integracji w duchu otwartej dyskusji.

  Zapraszamy do udziału w szczególności:

  – obcokrajowców studiujących w Łodzi;
  – polskich studentów;
  – osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

  Będziecie mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i zdolności miękkie.

  W ramach Pogad@nek przewidujemy 7 spotkań, z których większość odbędzie się w trybie on-line w okresie od czerwca do października 2021 roku. W konwersacjach można uczestniczyć ciągle, jednorazowo, można też dołączyć w trakcie trwania cyklu.

  ZAPISZ SIĘ:
  grupa.arternatywa@gmail.com
  W jednym spotkaniu może wziąć udział max. 15 osób.

  Zadanie dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta”.

  Szczegółowy harmonogram:
  1. spotkanie – czerwiec (15.06.) wtorek, godz. 19:30
  2. spotkanie – czerwiec (29.06.) wtorek, godz. 19:30
  3. spotkanie – lipiec (31.07) sobota, godz. 14:00
  4. spotkanie – sierpień (21.08) sobota, godz. 14:00
  5. spotkanie – wrzesień (14.09) wtorek, godz. 19:30
  6. spotkanie – wrzesień (28.09) wtorek, godz. 19:30
  7. spotkanie – październik (09.10) sobota, godz. 14:00

  fb: Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks

  ————————————————

  ENG:

  This is not a typical English lesson!
  Cultured t@lks is a series of meetings for people who want to have conversations in English in an unusual way.

  We create an open space for the exchange of ideas, thoughts and experiences among people who are favorable to each other. In the spirit of acceptance and respect for the diversity of views and traditions, we will discuss cultural and social issues. There will also be elements related to the specificity of our city – Łódź. The project aims at an interdisciplinary approach to integration in the spirit of open discussion.

  We invite everyone who wants to practice their English, and in particular:

  – foreigners studying in Łódź;
  – Polish students;
  – English speaking people.

  You will be able to improve your communication skills and soft skills.

  There will be 7 meetings, most of which will take place online, starting from June to October 2021. You can participate in conversations continuously, at one time, or you can join during the cycle.

  SIGN UP:
  grupa.arternatywa@gmail.com
  One meeting may be attended by 15 people.

  Detailed schedule:

  1. meeting – June (15.06.) Tuesday 7:30 PM (Polish time)
  2. meeting – June (29.06.) Tuesday 7:30 PM (Polish time)
  3. meeting – July (31.07) Saturday 2 PM (Polish time)
  4. meeting – August (21.08) Saturday 2 PM (Polish time)
  5. meeting – September (14.09) Tuesday 7:30 PM (Polish time)
  6. meeting – September (28.09) Tuesday 7:30 PM (Polish time)
  7. meeting – October (09.10) Saturday 2 PM (Polish time)

  The task was co-financed from the budget of the City of Łódź as part of the “Academic Łódź friendly to new city residents” competition.

  fb: Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks

  Już się odbyły...

  Strona rozbudowana w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny